Index of Modern Authors

Aarne, A., 5n18

Abbott, H. Porter, §1.1; §1.3; 2n7, 2n8, 2n10, 2n12, 2n14

Ackerman, Susan, 5n47

Adam, Klaus-Peter, §8.1.2; §8.3; 8n2

Alonso Schökel, Luis, 1n26, §5.4.1;  5n23, 6n7

Amit, Yairah, 6n22

Auerbach, Erich, §1.3; 1n18

Auld, A. Graeme, 5n1, 5n12, 5n28, 8n2,

Bloom, Harold, 2n41

Booker, Christopher, §1.1, 1n18, §7.5, 7n18, 8n11

Borger, Rykle, 3n16

Botto, Bernard, 4n8

Bowra, C. M., 2n35, 2n46, 5n23, 5n38

Breasted, James H., 3n10, 3n46

Brekelmans, Christianus H.W., 3n72

Brueggemann, Walter, §5.4.1, 5n25, 8n17

Campbell, Joseph, §2.0,  2n3.

Caquot, André,  5n1

Childs, Brevard, 4n3

Coogan Michael D., 2n7, 2n48

Craigie, Peter C., 3n14

Cross, Frank Moore,  2n69

Dalley, Stephanie, 2n4, 2n5, 2n6

Dearman, J. Andrew, 2n17

Dearman, J. Andrew, 3n17

Deijl, Aarnoud van der, 3n17, 3n47, §7.5, 7n16, 7n17

Dion, Hyacinthe M. (= Paul-Eugène) §2.4.3, 2n32

Exum, J. Cheryl, §6.2.1, 6n17, §8.3, §8.4.2, 8n11, 8n12, 8n13, 8n15, 8n18

Fenik, Bernard, 2n48, §5.4.2, 5n28, 5n36

Foster, Benjamin R.,  2n4, 2n5, 2n20, 2n48, §3.2, 3n6, 3n11, 3n14, 3n20

Frolov, Serge, 2n58

Frye, Northrop, §2.4, 2n42

Furlani, G, §3.5.2, 2n62

Gardiner, Alan, 3n9

Genette, Gerard, 1n9

George, Andrew, §2.1.3, 2n6, 2n62

George, Mark K, 5n2

Gibson, John C. L., 2n7, 2n58

Glassner, Jean-Jacques, 3n11

Goedicke, Hans, 2n37

Good, Edwin, 8n15

Good, Robert M., 3n62

Gordon, Cyrus, 7n10.

Grayson, A.K., 2n4, 2n11, 2n13

Grayson, Albert. K., 2n4

Grottanelli, C., 7n2

Gunkel, Hermann, 2n47, 4n8

Gunn, David M. §6.2.1, 6n18, §8.1.3, §8.1.4, §8.3, §8.4.2, 8n6, 8n10

Habel, Norman, §2.4.3, 2n22, 2n23

Hagan, Harry, 4n4, 7n18, 8n11

Hallo, W.W., 2n5, 2n7, 2n8, 2n20, 3n8, 3n9

Hasel, Michael G., 3n3

Heintz, Jean-George, 2n32

Hentschel, Georg, §8.4

Herrmann, S., 2n69

Hobby, Blake, 2n41

Hoffner, Harry A. Jr. 3n56, 3n64

Hout, Th. P. J. van den, 3n8

Irvin, Dorothy,. §1.4, 1n23, 2n13, 2n45, 2n46

Jackson, Kent P., 3n17

Jason, Heda, §1.1, §1.3, 1n4, 1n20, §2.0, 2n1, 2n2, §5.1, §5.2, §5.3, §5.4.2, 5n3, 5n7, 5n8, 5n10, 5n16, 5n18, 5n19, 5n35,

Joüon, Paul, 5n45

Kalluveettil, Paul, 5n39

Kang, Sa-Moon, 2n4, 2n36, 2n70, §3.2, §3.4.3, §3.5.2, §3.5.4, 3n14, 3n18, 3n33, 3n35, 3n38, 3n47, 3n49, 3n50, 3n57, 3n62, 3n70, 3n72, 3n73, 3n82, §4.4, 4n6, §9.0

Kellogg, Robert, §1.3, §1.42, 1n13, 1n13, 1n15, 1n16, 1n27, 1n28, 2n41, 3n34, §8.2,

Kitchen, Kenneth Anderson, 3n9, 3n65

Klein, Jacob, 2n68

Koch, Roland, 2n8

Kraus, Franz Rudolf, 2n68

Laessøe, Jørgen, 5n43

Lambert, Wilfred G., 3n15, 3n39

Lichtheim, Miriam, 2n8

Linger, Anton van der, 2n72

Logan, Alice, 3n37, §6.2.5,  6n29

Long, Burke O., 2n22

Lord, Alfred B., §1.1, 1n3, 1n27, 2n41, §5.4.1, 5n30,6n3,

Machinist, Peter, 3n7, 3n14

Manassa, Colleen, §3.5.2, 3n39, 3n46, 3n48, 3n59, 3n60

McCarthy, Dennis J., 5n38, 5n39, 5n45, 5n46

Mettinger, T.N.D., 5n37

Mobley, Gregory, §6.2.1, 6n13

Moran, W. L., 2n5, 2n20,

Morgenstern, J., 5n37

Moseley, Merrit, 2n41

Murphy, Francesca Aran, §5.1, §5.2, 5n6, §8.1.2, §8.4.2, 8n3, 8n16

Nagy, G., §2.5.4, 2n65

Niditch, Susan. 5n24, §6.1, §6.2.1, §6.2.2, §6.2.3, 6n6, 6n15, 6n20, 6n23, 6n24, 6n29, 6n30, 7n14, 7n19, §8.1.4, 8n4, 8n5, 8n8,

Nießen, Christina, §8.4

Nissinen, Martti, 2n32 “Fear Not”

Orliks, A., 5n38,

Otto Stahlin, 5n38

Pardee, Dennis, 2n7

Phelan, James, 1n13, 1n13, 1n15, 1n16, 1n27, 1n28, 2n41,

Pisano, Stephen, 5n1

Preuss, H.D., 2n31

Pritchard, James B., 2n4

Propp, Vladimir,  §1.1, 1n3, §2.0, 2n1, 8n14

Rad, Gerhard von, 2n32, 2n59, §3.0, 3n13n47, 3n56, 5n26, 7n13

Rainey, A., 5n24

Richter, W., 3n3

Ricoeur, Paul. “Biblical Hermeneutics,” Semeia 4 (1975) 29 148. §1.1,1n1

Robert, Philippe de, 5n1

Römer, Willem Hendrik. 2n15

Rowlett, Lori L., 3n56, §4.4, 4n7

Schmid, Wilhelm, 5n38

Scholes, Robert,  §1.3, §1.4, 1n13, 1n13, 1n15, 1n16, 1n27, 1n28, 2n41, 3n34, §8.2

Shalom-Guy, Hava, 2n22

Shklovsky, Viktor, §1.4, 1n24

Short, John Randall, 3n8 §6.0, 6n2

Simpson, William K., 2n8, 2n35

Ska, Jean Louis, §4.0, 4n3

Smith, Henry Preserved, 5n12

Smith, Mark S., 2n7, 2n35, 2n48, 2n58, §5.3.3, 5n38, 5n47, 5n48, 5n49

Soden, Wolfgang von, 5n8

Spalinger, Anthony, 2n72

Speiser, Ephraim A., 2n4

Sternberg, Meier, §1.2, 1n11

Stocker, Margarita, §6.1, 6n9

Stoebe, Hans Joachim, 5n12

Stone, Lawson G., 6n19

Thompson, Reginald Campbell, 3n12

Thompson, S., 5n18

Thompson, Stith, 5n8, 5n18, 6n16,

Tobin, Vincent A., 2n9

Trible, Phyllis, 8n7

Trimm, Charles M., 4n2

Vater, Ann M., 2n45

Vaux, Roland de, 3n64

Vermeylen, Jacques, 8n19

Vette, Joachim, §7.1, 7n3

Weidner, E., 3n13

Weinfeld, Moshe, 3n81, §3.5.4, 3n81, §5.4.3, 5n44,

Weippert, Manfred, 2n32, §3.0, §3.5.4, 3n2, 3n3, 3n16, 3n24, 3n35, 3n37, 3n40, 3n41, 3n47, 3n49, 3n53, 3n58, 3n63, 3n83, §9.0

Wénin, André, §7.2, 7n9

Wente, Edward F. Jr., 5n35

Westenholz, Joan Goodnick, 3n6, 3n7, 3n19, 3n27, 3n31, 3n50, 3n52, 3n66,

Westermann, Claus, 3n47

Whedbee, J William, 8n11

Wilcke, C. 2n41

Wright, Allen, 2n58

Wright, Quincy, 2n49, 2n58

Younger, K. Lawson Jr., 2n7, 2n8, §3.0, 3n4, 3n5, 3n8, 3n9, 3n24, 3n37, 3n62, 3n66, §7.2, 7n12,

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

Mighty in Battle by Harry Hagan, OSB, © Saint Meinrad Archabbey, is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book